जेनेरेटर र ट्राकटर हाइड्रोलिक ट्रेलर सहितको टेण्डरको म्याद थप सम्बन्धि सूचना