यस बिश्रामपुर गाउँपालिकाको आ.व. २०७९।०८० को स्वीकृत टावरलाईट जडान कार्य गर्नको लागि मिति २०८०।०१।२७ गते नागरिक दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित विधुतीय बोलपत्रको सूचना ।