आज मिति २०७५/०३/०८ गतेका दिन विश्रामपुर गाउँपालिकाको गाउँसभा श्री गा.पा. अध्यक्ष अमिरीलाल राउत ज्यूको सभापतित्वमा हुदैको एक झलक ........

आर्थिक वर्ष: